Cena očkování

Cena vakcíny

Očkování proti infekčním žloutenkám typu A i B patří mezi tzv. nepovinná očkování, která nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, s výjimkou osob očkovaných dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé pojišťovny však v rámci preventivních programů na očkování obecně, nebo konkrétně na ta proti žloutence typu A a B přispívají. Orientační přehled výše příspěvků naleznete níže.

Orientační cena jedné dávky vakcíny pro koncového zákazníka

  • Havrix Junior monodose 1 350 Kč*
  • Havrix 1 610 Kč*
  • Engerix-B 20 mikrogramů 1 100 Kč*
  • Twinrix Adult 2 000 Kč*

* Informace je platná k datu aktualizace webových stránek. Orientační částka nezahrnuje poplatek za aplikaci vakcíny, který se může u jednotlivých lékařů lišit.

Na očkování proti žloutenkám
můžete využít příspěvky zdravotních pojišťoven.

Příspěvky pojišťoven žloutenky v roce 2023:

Kód
pojišťovny

Název zdravotní
pojišťovny

Příspěvek
pro děti

Příspěvek
pro dospělé

Více
info

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Až 500 Kč Na očkování proti virové hepatitidě A.

Až 500 Kč Na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B).

201

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Až 1 500 Kč jednou v rocePojištěncům do dovršení 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Až 700 Kč jednou v rocePojištěncům od 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru – HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Až 1 500 Kč Příspěvek platí pro všechna očkování proti infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek je poskytován na kteroukoliv dávku/vakcínu očkovacího cyklu. Příspěvek se nevztahuje na doplatky za očkovací vakcíny.

Až 1 000 Kč Příspěvek platí pro všechna očkování proti infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek je poskytován na kteroukoliv dávku/vakcínu očkovacího cyklu. Příspěvek se nevztahuje na doplatky za očkovací vakcíny.

207

Oborová zdravotní pojišťovna

Až 1 000 Kč jednou v roce Příspěvek se vztahuje na  všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění mimo očkování proti chřipce, kde se podmínky liší.

Až 1 000 Kč jednou v roce Příspěvek se vztahuje na všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění mimo očkování proti chřipce, kde se podmínky liší.

209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Až 800 Kč Jednou v roce po doložení ukončení očkovacího schématu (mimo očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění).

Až 800 Kč Jednou v roce po doložení ukončení očkovacího schématu (mimo očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění).

211

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Až 2 000 Kč jednou v rocePříspěvek se vztahuje na všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

Až 2 000 Kč jednou v rocePříspěvek se vztahuje na všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

213

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Až 10 000 Kč Částka se vztahuje na balíček, jehož součástí je i očkování. Možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro dětí a mládež do 18 let sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč.

Až 1 000 Kč Na kterékoliv preventivní očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

* Informace jsou platné k datu aktualizace webových stránek.

Náklady spojené s aplikací vakcíny jsou v obvyklé výši 200 Kč a hradí se společně s částkou za každou dávku očkovací látky.

Uvedené příspěvky mají pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek si, prosím, ověřte u své zdravotní pojišťovny.