Infekční žloutenka typu B

Infekční žloutenka typu B

Je závažná infekce jater způsobená virem žloutenky typu B. Toto onemocnění může přejít do chronického stádia, kdy může vyústit ve vážné zdravotní problémy v podobě „ztvrdnutí“ jater (cirhózy) či dokonce rakoviny jater (karcinomu).

Jak se můžu nakazit?

Virus se šíří stykem s krví, spermatem nebo poševním sekretem nakažené osoby. K nákaze infekční žloutenkou typu B stačí, aby se do těla dostalo mikroskopické množství infikované krve nemocného nebo chronického nosiče viru. Nakazit se proto lze i na první pohled neškodným použitím zubního kartáčku, při společném použití hygienických potřeb (ručník, holicí strojek), ale i při těsném kontaktu či zranění při sportu nebo při tetování. Možným způsobem přenosu je i nechráněný sexuální styk nebo také sdílení injekčních stříkaček s nemocným nebo chronickým nosičem viru. V zemích, kde standardně nedochází k testování dárců krve, může dojít k infekci i při krevní transfuzi. K přenosu může dále dojít i při porodu, a to z infikované matky na  dítě.

Nezapomínejte na prevenci

A OCHRANTĚ SEBE A SVÁ JÁTRA VČAS!

Ochraňte nejen sebe, ale i své nejbližší

Člověk se stává pro své okolí infekčním již před projevem prvních příznaků. Onemocnění infekční žloutenkou typu B může navíc v některých případech probíhat asymptomaticky. Snadno tedy může dojít k infikování dalších členů domácnosti, aniž byste si toho byli vědomi.

Chronické nosičství

Část nemocných se zcela neuzdraví, virus v jejich organizmu přežívá dál a nemoc přechází do tzv. chronické formy. Protože tito lidé o své nemoci často nevědí, mohou být zdrojem nákazy pro své okolí. Chronicky nemocní jsou ohroženi rozvojem jaterní cirhózy a rakoviny jater.

Virus žloutenky typu B je až 100× nakažlivější než virus HIV. Ve světě žije téměř 300 milionů lidí s chronickou infekcí žloutenky typu B.

Jaké má infekční žloutenka typu B příznaky?

Infekce žloutenky typu B může probíhat bezpříznakově nebo mít jen mírný průběh.
Infekce ale může mít i velmi závažný průběh, který může vést k selhání jater, rozvoji jaterního komatu až úmrtí.

Na začátku onemocnění bývají nespecifické příznaky jako je slabost, únava, nechutenství, nevolnost, bolesti břicha, kloubů a teplota. Typickým projevem onemocnění je žloutenka-žluté zbarvení kůže a očního bělma, tmavá moč a světlá stolice.

Jak se infekční žloutenka typu B léčí?

V akutní fázi infekce, je ve většině případů podávána pouze léčba podpůrná (tlumící nepříjemné příznaky onemocnění + dietní strava a fyzické šetření). U pacientů s chronickou infekcí žloutenkou typu B (to je trvající déle než 6 měsíců) se podává protivirová léčba. Cílem léčby je co nejvíce potlačit množení viru v jaterních buňkách a předejít tak dalšímu poškození jater.

Proč je pro Vás očkování správná volba?

Akutní infekční žloutenka může vyžadovat i při nekomplikovaném přůběhu:

  • 1-3 měsíce pracovní neschopnosti
  • omezení fyzicky náročné práce po dobu několika měsíců
  • dlouhodobá dietní opatření
  • 1 rok sledování v hepatální poradně

Dokončené očkovací schémá pomáha chránit dlouhodobě.

MYSLETE NA OČKOVÁNÍ PROTI INFEKČNÍ ŽLOUTENCE TYPU B VČAS!

Více o očkování