Mýtus

Vakcíny obsahují životu nebezpečnou rtuť

Pravda o očkování: Dnešní vakcíny obecně rtuť buď neobsahují vůbec, nebo pouze ve zbytkovém množství. Před formulací ukvapených závěrů je rovněž nutné si uvědomit, že není rtuť jako rtuť.

Vědecká komunita i výrobci vakcín se účinkem etylrtuti v posledních desetiletích důsledně zabývali. Do dnešního dne však nebyl prokázán škodlivý účinek na lidský organismus. Naopak jsou k dispozici vědecké studie, které souvislost mezi etylrtutí a poškozením dětského organismu přímo vyvracejí.


Další mýty ohledně obsahu a složení vakcín:

Vakcíny obsahují hliník, který je nebezpečný pro lidský organismus

Pravda o očkování: Ano, některé vakcíny obsahují hliník. Stejně jako voda, vzduch, mateřské mléko nebo například dětské příkrmy. Hliník je totiž všude kolem nás. S minimálními riziky je, dle vědeckých studii, spojena denní dávka hliníku až do množství 2mg/kg. Dostupné farmakokinetické modely ukazují, že příspěvek hliníku z jakékoli vakcíny nikdy, a to ani zdaleka, této hranice nedosahuje.

Pro lepší ilustraci se podívejme na dětské očkování v současném očkovacím kalendáři. V průběhu prvních šesti měsíců života mohou děti obdržet přibližně 4,4 mg hliníku z vakcín. Ve stejném období přijmou kolem 7 mg z mateřského mléka a ještě mnohem více z umělé výživy. I když je příjem hliníku z mateřského mléka nebo výživy vyšší než u vakcín, stále se pohybuje pod hladinou stanovené hranice.

K obsahu hliníku ve vakcínách je nutné dodat, že skutečně neexistují žádné relevantní vědecké důkazy, ze kterých by vyplývalo, že by hliník ve vakcínách oslaboval imunitní odpověď.

Obdobně nejsou ve vědecké komunitě důkazy ani o tom, že by způsoboval astma, alergie či autismus

Vakcíny obsahují zdraví škodlivé zbytkové látky z antibiotik

ANTIBIOTIKA

Pravda o očkování: Při výrobě některých vakcín mohou být použita antibiotika (např. neomycin, polymyxin B , streptomycin), aby bylo zabráněno bakteriální kontaminaci. Jejich minimální zbytkové množství se pak může objevit ve vakcínách. Dostupné vědecké studie však ukazují, že tak malé množství obvykle nezpůsobuje nežádoucí účinky.

Zpět na mýty