FAQ

Otázky a odpovědi

Na  této stránce naleznete nejčastější otázky a odpovědi spojené s problematikou infekčních žloutenek a očkování proti nim. Pokud máte další otázky, neváhejte se obrátit na Vašeho lékaře nebo pediatra Vašeho dítěte.

Proč bych se měl nechat očkovat?

Očkování je jednoduchý a účinný způsob ochrany proti infekční žloutence typu A i B a mělo by patřit do základní výbavy každého z nás, protože nakazit se je snadné a následky mohou být závažné.

Kdo hlavně by měl o očkování uvažovat? Očkování proti infekční žloutence typu A a B by mělo patřit do základní výbavy každého z nás.

Očkování proti infekční žloutence typu A i B by měli podstoupit zejména:

  • lidé, kteří cestují do oblastí se zvýšeným výskytem onemocnění
  • lidé, kteří mohou být nákaze vystaveni v rámci výkonu svého povolání (např. zdravotníci)
  • lidé užívající drogy
  • osoby vystavené zvýšenému riziku infekce v důsledku svého sexuálního chování
  • pacienti s hemofilií (pacienti s poruchou srážlivosti krve)
  • lidé s chronickým onemocněním jater nebo ohrožení rozvojem chronického onemocnění jater

Očkování proti žloutence typu A a B by mělo patřit do základní výbavy každého z nás, protože nakazit se je snádné a následky mohou být závažné.

Jaké jsou příznaky infekční žloutenky typu A?

Infekční žloutenka typu A má obvykle akutní průběh. První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 15 až 50 dnech od nakažení virem. Akutní zánět jater má často podobné příznaky jako chřipka. Patří mezi ně: zvýšená teplota, bolesti svalů, bolesti kloubů, nevolnost, zvracení nebo nechutenství. U některých pacientů může dojít k charakteristickému žlutému zbarvení kůže a očního bělma – žloutence.

Přispívají pojišťovny na očkování?

Ano, většina pojišťoven na očkování přispívá, o výši konkrétního příspěvku se, prosím, informujte u své pojišťovny.

Zjistit více

Jaké jsou možné následky infekční žloutenky typu A a B?

Onemocnění infekční žloutenkou typu B může přejít do chronického stadia, kdy může vyústit ve vážné zdravotní problémy v podobě "ztvrdnutí" jater (cirhózy) či dokonce rakoviny jater (karcinomu). Infekční žloutenka typu A se nedá přímo léčit žádnými léky, je při ní povinná hospitalizace, nutná dlouhodobá dietní a režimová opatření.

Jaké příznaky má infekční žloutenka typu B?

Infekce žloutenkou typu B může probíhat bezpříznakově nebo mít jen mírný průběh. Infekce ale může mít i velmi závažný průběh, který může vést k selhání jater, rozvoji jaterního komatu až úmrtí.

Na začátku onemocnění bývají nespecifické příznaky jako je slabost, únava, nechutenství, nevolnost, bolesti břicha, kloubů a teplota. Typické projevy žloutenky jsou žluté zbarvení kůže a očního bělma, tmavá moč a světlá stolice.

Co je to chronické nosičství u infekční žloutenky typu B?

Část nemocných se zcela neuzdraví, virus v jejich organizmu přežívá dál a nemoc přechází do tzv. chronické formy. Protože tito lidé o své nemoci často nevědí, mohou tak být zdrojem nákazy pro své okolí. Chronicky nemocní jsou ohroženi rozvojem jaterní cirhózy a rakoviny jater.

Kde se nechat očkovat?

S žádostí o očkování se můžete obrátit na svého ošetřujícího lékaře, lékaře Vašeho dítěte nebo očkovací centrum.

Zjistit více